วันแห่งการเริ่มต้น

posted on 24 Nov 2009 17:35 by rakjungnana

วันหนึ่งที่เราต้องอย่างก้าว

ออกจากสถานที่ที่เดิมที่เราอยู่จนจดจำรายละเอียด

ของที่แห่งนั้นได้เป็นอย่างดี

 และวันที่ต้องมีอะไรมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เข้าไป สู่สถานที่แห่งใหม่ที่เราไม่คุ้นเคย

และไม่รู้ว่าอนาคตของเราจะเดินไปในแนวทางไหน

และไม่รู้ว่าตนเองต้องเจอกับ อุปสรรคนานานับประการ

วันที่ตนเองไม่อยากเจอและรอคอย มันก็เป็นช่วงเวลาที่ทดสอบเราอยู่นั้นเอง

 

Comment

Comment:

Tweet

wink

#1 By Rakjung on 2009-11-25 12:54